Vrste tiskanih pločica:

Jednostrane tiskane pločice

Dvostrane s metaliziranim provrtima

Najmanji promjer provrta: 0,3 mm
Selektivni kemijski kositar – RoHs
Sjajni galvanski kositar
Pozlata konektora: 2,5-3 um Au

Foto stop-lak maska
Oznake elemenata-signatura
Peelable Solder Mask

Osnovni materijali – laminata:
FR-4, FR-2, CEM-1…
Debljina laminata: 0,3-2,4 mm
Debljina bakrene folije: 17,5-105 um

Ulazni podaci

Gerberi (RS-274X) i NC drill

PCB datoteke svih programskih formata

…ili postojeća dokumentacija

Grafičke usluge:

Izrada filmova na fotoploteru kompletnih paneliziranih formata

Izrada radnih diazo filmova

Usluga dizajna

Izrada stencila na “inox-u” 0.1 ili 0.12 mm

Usluga montaže el. komponenta

Certifikat ISO 9001:2015